Islam is the way of my Life

Sunday, February 8, 2009

Pengenalan perang salib

Perang salib adalah satu daripada gambaran sebenar hubungan di antara Islam di Timur dan Kristian di Barat. Peperangan ini juga digelar dengan peperangan The Crusade di dalam bahasa Inggeris. Crusade ialah nama yang diberi kepada pasukan tentera Kristian yang telah mengambil bahagian di dalam peperangan ini bagi merampas kembali Al-Aqsa iaitu Baitul Maqdis yang telah dibuka oleh bala tentera Islam di bawah pimpinan Amru bin Al-As di zaman pemerintahan Saidina Umar bin Al-Khattab. Tentera-tentera Kristian Eropah tersebut telah memakai simbol cross ataupun palang. Maka dengan ini peperangan tersebut telah digelar ‘The Crusade’ Peperangan ini telah berlangsung sebanyak lapan kali. Ianya telah dimulai dengan satu perhimpunan umum yang diadakan di Clermont pada 26 November 1095. Di dalam perhimpunan umum ini, Pope Urban II telah merayu agar seluruh orang kristian Eropah bangkit menggunakan senjata bagi merampas semula Baitul Maqdis. Rentetan daripada pidato inilah maka meletusnya Perang Salib yang memakan masa selama dua kurun iaitu: Perang Salib yang pertama pada tahun 1096 – 1099M, Perang Salib yang kedua pada tahun 1147 – 1149M, Perang salib yang ketiga pada tahun 1189 – 1192M, Perang Salib yang keempat pada tahun 1203 – 1204M, Perang salib yang kelima pada tahun 1216 – 1221M, Perang salib yang keenam pada tahun 1228 – 1229M, Perang Salib yang ketujuh pada tahun 1248 – 1251M, Perang Salib yang kelapan pada tahun 1270 – 1273M.

No comments: